Siūlome kompleksines sandėliavimo, logistikos paslaugas.


  • Pristatymo į sandėlį organizavimas
  • Pakrovimas, iškrovimas
  • Paskirstymas, pristatymas klientams
  • Kitas su sandėliavimo veikla susijusias paslaugas.

Sandėliuojame įvairios paskirties krovinius, parinkdami jiems tinkamas sandėliavimo sąlygas.