Pavojingų krovinių (ADR) gabenimas


Pavojingi kroviniai tarptautiniais maršrutais keliais vežami pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techninių priedų reikalavimus:

ADR krovinių klasifikacija

 

Klasė Pavojingi kroviniai Klasifikavimas Klasifikacija
1 Sprogiosios medžiagos ir gaminiai 1.1–1.6 Sprogiosios
 
2 Dujos 2.1 Degiosios dujos
2.2 Nedegios ir netoksiškos dujos
2.3 Toksiškos dujos
   
3 Degiosios skystosios medžiagos   Degieji skysčiai
       
4 Degiosios kietosios medžiagos 4.1 Degiosios kietosios medžiagos
4.2 Savaime užsiliepsnojančios medžiagos
4.3 Medžiagos, kurios, veikiamos vandens, išskiria degias dujas
   
5 Oksiduojančios medžiagos 5.1 Oksiduojančios medžiagos
5.2 Organiniai peroksidai
   
6 Toksiškos dujos 6.1 Nuodingos medžiagos
6.2 Dirginančios ir galinčios sukelti infekciją medžiagos
   
7 Radioaktyvios medžiagos   Radioaktyvios medžiagos
       
8 Ėdžiosios medžiagos   Ėdžiosios ir (arba) koroziją sukeliančios medžiagos
       
9 Kitos pavojingos medžiagos   Įvairios pavojingos medžiagos